user_mobilelogo

In 1985 is de praktijk opgericht door de heer drs. J.H. Oort. Hij is geboren en getogen in Voorhout en vestiging in zijn eigen dorp was een logische stap. In eerste instantie was de praktijk gevestigd aan de Bloemenschans. Met de groei van de wijk Oosthout breidde ook de praktijk zich snel uit en deze verhuisde in 1992 naar het Oosthoutplein. In de jaren die volgden breidde de praktijk zich gestaag uit en groeide organisatorisch en bedrijfsmatig mee met zijn tijd. In 2000 werd een grote kwaliteitsslag gemaakt door als een van de eerste praktijken in Nederland digitaal te declareren. Er werden samenwerkingen aangegaan met het toenmalige Fa-med en ook het lokale netwerk aan verwijzers werd uitgebreid om patiënten ook op specialistisch gebied van adequate mondzorg te voorzien.

In 2005 werd geïnvesteerd in een nieuwe behandelstoel, digitaal röntgen en niet veel later een compleet nieuwe inrichting op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie.

In 2008 kreeg de praktijk als derde in Nederland het CEREC® 3d systeem geleverd waarmee een forse kwaliteitsslag gemaakt werd op het gebied van kroon- en brugwerk. Waar patiënten vroeger dagenlang moesten wachten op een conventionele kroon konden patiënten ineens binnen 1,5 uur geholpen worden.

Na 2013 werd wederom een forse interne kwaliteitsslag gemaakt waarmee de praktijk op kwalitatief niveau meer dan gelijkwaardig is aan grote ketenpraktijken maar de positieve elementen van een kleinschalige praktijk wist te behouden.

In 2018 werd gestart met het dealership van Invisalign® waarmee ook orthodontie aan het dienstenpakket werd toegevoegd.

Twee jaar later werd een EMS Airflow® aangeschaft om patiënten in onze praktijk op een even zo specialistische manier van preventieve mondzorg te voorzien als in een mondhygiëne praktijk.

 

Ik wil mijzelf inschrijven

Ik wil een afspraak maken

Spoedgevallen informatie

Ik wil contact opnemen

drs. J.H. (Jan-Herman) Oort

Tandarts

I.J. (Isaac-Jan) Oort

Praktijkmanager

drs. N.H. (Nghitti) Alvares

Tandarts

BIG-registratienummer: 

59911354102

drs. N.A.E. (Noortje) Akveld

Tandarts

BIG-registratienummer: 

69909786402

K.M. (Ka-man) Tse

Mondhygieniste

Annet

Assistente

Els

Assistente

Petra

Assistente